Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Concordatul preventiv in Romania

Compania mea prezintă probleme financiare și mi-a fost adusă la cunoștință noțiunea de concordat preventiv ca o soluție în acest sens. Îmi puteți oferi mai multe informații?
 

Într-adevar, concordatul preventiv reprezintă o modalitate de salvgardare a societăților care se întâlnesc cu dificultăți financiare, fără însă să se afle în stare de insolvență.

Concordatul preventiv este, de fapt, un contract încheiat între debitor ( societatea aflată în dificultăți financiare ) și creditorii care dețin cel puțin două treimi din valoarea creanțelor acceptate și necontestate prin care societatea sugerează un plan de redresare și de satisfacere a creanțelor creditorilor săi, iar aceștia acceptă să sprijine societatea în eforturile de a depăși aceste dificultăți.

Cine poate recurge la procedura concordatului preventiv în România?
 

La procedura concordatului preventiv poate recurge orice debitor, astfel cum l-am definit mai sus, cu câteva excepții, și anume:

a) debitorii împotriva cărora a fost pronunțată o hotărâre irevocabilă de condamnare pentru infracțiuni de ordin economic;

b) debitorii împotriva cărora a fost deschisă procedura insolvenței cu 5 ani în urma ofertei de concordat preventiv;

c) debitorii care au mai beneficiat de această procedură în urmă cu 3 ani;

d) debitorii sau acționarii/asociații/asociații comanditari/administratorii acestuia au fost condamnați definitiv pentru infracțiunea de bancrută frauduloasă, abuz dde încredere, înselăciune, gestiune frauduloasă, mărturie mincinoasă, delapidare, infracțiuni de fals ori alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 21/1996 privind concurența, în cei 5 ani anteriori deschiderii procedurii de concordat preventiv;

d) membrii organelor de conducere sau supraveghere ale debitorului au răspuns pentru aducerea acestuia în stare de insolvență în conformitate cu Legea nr. 85/2006;

e) debitorii care au înscrise fapte în cazierul fiscal.

Cum se desfășoară procedura concordatului preventiv în România?
 

Această procedură este o procedură eminamente amiabilă care se desfășoară în fața instanței de judecată și constă în acordul dintre debitor și creditorii săi privind depășirea dificultăților financiare.

Procedura este pornită de către debitor, care depune o cere în acest sens la tribunalul competent prin care trebuie să propună, de asemenea, un conciliator provizoriu ales dintre practicienii în insolvență.

Conciliatorul este numit de către judecătorul sindic. Acesta va elabora alături de debitor oferta de concordat preventiv care va curpinde și proiectul de concordat preventiv.

Proiectul trebuie să detalieze probleme precum situația analitică a activului și pasivului debitorului și cauzele care au generat starea de dificultate financiară, alături de măsurile luate de debitor pentru depășirea acesteia până la depunerea ofertei.

Creditorii votează prin corespondență asupra ofertei de concordat preventiv iar acesta se consideră aprobat dacă se întrunesc voturile creditorilor care reprezintă majoritatea de două treimi din valoarea creanțelor acceptate și necontestate.

Judecătorul sindic va omologa concordatul preventiv după verificarea îndeplinirii condițiilor privind starea de dificultate financiară a debitorului, nedepășirea de către valoarea creanțelor contestate sau în litigiu a plafonului de 20% din masa credală și aprobarea concordatului preventiv de către creditorii care reprezintă cel puțin 80% din valoarea totală a creanțelor.

În timpul concordatului preventiv omologat, împotriva debitorului nu se poate declanșa procedura insolvenței.

Specialsitii din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție în cazul în care aveți nevoie de mai multe informații privind procedura concordatului preventiv și vă oferă consultanță de specialitate. Nu ezitați să ne consultați în legătură cu orice problemă!

Daca ai in vedere infiintarea unui SRL, este bine sa te pregatesti din timp cu tot ceea ce inseamna documente. Printre acestea cel mai dificil de pregatit sunt cele care tin de sediul social. Acestea nu sunt greu de obtinut din cauza birocratiei, ci din motive care tin de gasirea unui spatiu potrivit in timp util.

Infiintarea unui PFA se bazeaza pe calificari care trebuie dovedite prin diverse diplome sau atestate. Acestea fac din PFA una dintre tipurile de afaceri mici cu sanse mari de reusita. Daca alegi sa inmatriculezi o astfel de forma legala, te poti baza pe specialistii nostri.