Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintare reprezentanta

Reprezentanta este dezmembramant fara personalitate juridica al societatii comerciale care indeplineste functii de intermediere intre societatea care a constituit-o si partenerii externi ai acesteia.

Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, sub incidenta legii romane, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. Reprezentanta nu este subiect de drept distinct, neavand personalitate juridica si fiind dependenta economic fata de societatea care a constituit-o.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea reprezentantei va cuprinde urmatoarele documente:

  • cerere de inregistrare;
  • hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic/decizia consiliului de administratie/directoratului, in cazul in care este abilitat in acest sens;
  • dovezile privind sediile secundare;
  • daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007;
  • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
  • imputernicire avocatiala.

Nota!: Pentru ca societatile comerciale straine sa poata avea reprezentante in Romania este necesara eliberarea unei autorizatii din partea Ministerului Industriei si Comertului din Romania.

*Cererea de inregistrare pentru obtinerea autorizatiei solicita efectuarea urmatorilor pasi:

  • stabilirea sediului social al reprezentantei;
  • stabilirea obiectului de activitate al reprezentantei, in concordanta cu obiectul de activitate al societatii solicitante;
  • determinarea duratei de functionare a reprezentantei;
  • numarul si functiile personalului reprezentantei (daca acestea sunt persoane straine, sunt necesare date precum: numele, prenumele si domiciliul din strainatate, functiile pe care le au la cadrul societatii, precum si cele pe care le primesc in reprezentanta).

Firma noastra va poate asista sau reprezenta, dupa caz, pe intreg parcursul procesului de autorizare si infiintare reprezentanta. Nu ezitati sa ne contactati in acest sens!