Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Operatiunile de leasing in Romania

As dori sa intreprind operatiuni de leasing si prezentarea catorva informatii despre acestea mi-ar fi utila. Ce reprezinta, mai exact, o operatiune de leasing în Romania?

Partile operatiunilor de leasing se numesc locator/finanțator si locatar/utilizator. Prin intermediul operatiunilor de leasing, locatorul/finantatorul transmite locatarului/utilizatorului, pentru o perioada determinata si la cererea acestuia din urma, dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietat este cel dintai, in schimbul unei plati periodice numita rata de leasing.

 La sfarsitul perioadei determinate, locatorul/finanțatorul are obligația de a respecta dreptul de opțiune pe care il detine locatarul/utilizatorul de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing fara să schimbe natura leasingului ori sa puna capat raporturilor contractuale.

Locatarul/utilizatorul are posibilitatea de a cumpăra bunul inainte de incheierea perioadei de leasing, insa nu mai devreme de 12 luni, daca partile convin astfel si in cazul in care se vor achita toate obligatiile care au fost asumate prin contract.

Asupra caror tipuri de bunuri se poate obtine dreptul de folosinta in temeiul unei operatiuni de leasing in Romania?

Potrivit cadrului legal al operatiunilor de leasing, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 51/1997  privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, este vorba despre bunuri imobile prin natura lor ori care devin imobile prin destinatia acestora, dar si bunuri mobile care se afla in circuitul civil.

Bunurile care nu pot face obiectul operatiunilor de leasing sunt piesele de teatru, brevetele, inregistrarile pe banda audio sau video, manuscrisele, bunurile necorporale și drepturile de autor.

Cu toate acestea, drepturile de utilizare a programelor pentru calculator pot face si ele obiectul operatiunilor de leasing in calitate de drepturi patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, insă este necesar ca dreptul de autor sa fi autorizat operatiunea.

In calitate de persoană juridica pot lua parte la astfel de operatiuni de leasing in Romania?

Desigur. Din operatiunile de leasing pot face parte, in calitate de locatar/utilizator, orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

Calitatea de locator/finantator in cadrul unor astfel de operatiuni este detinuta de o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.

Cum se desfasoara operatiunile de leasing?

 Primul pas pentru efectuarea unei operatiuni de leasing in Romania este depunerea unei cereri de catre orice persoana fizica ori juridica prin care sa se mentioneze care este bunul care va face obiectul contractului de leasing. Cererea astfel formulata se va transmite societatii de leasing alaturi de actele prin care să se faca dovada situatiei financiare a persoanei solicitante, pentru a obtine o oferta financiara din partea societatii.

Utilizatorul este cel care va trebui sa aleaga bunul si sa contacteze furnizorul in acest sens.

Societatea de leasing va face, mai apoi, verificarea financiara a persoanei fizice sau juridice in temeiul actelor depuse la cerere, si in cazul în care este de acord, societatea va incheia contractul de leasing si va achizitiona bunul, platind integral valoarea acestuia catre furnizor. Furnizorul are obligatia de a livra bunul.

Exista doua tipuri de contracte de leasing, si anume contractul de leasing financiar si contractul de leasing operational.

Contractul de leasing financiar trebuie sa indeplineasca anumite conditii precum:

a) sa prevada expres transferarea dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator în momentul expirarii contractului;

b) sa se transfere riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator la momentul in care contractul de leasing incepe să produca efecte;

c) utilizatorul sa aiba optiunea de a cumpara bunul la momentul in care expira contractul – procentul valorii reziduale trebuie sa fie mai mic sau egal cu diferența dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la o durata de functionare normala maxima exprimata in procente;

Valoarea reziduala reprezinta valoarea la care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator dupa ce au fost achitate de catre acesta toate ratele de leasing si celelalte sume datorate conform contractului. Aceasta valoare este stabilita de catre părtile contractante.

d) durata leasingului trebuie sa depaseasca 80% din durata normala de functionare maxima a bunului;

e) valoarea totala a ratelor de leasing ( exceptand cheltuielile accesorii ) sa fie mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului.

Valoarea de intrare a bunului este costul de achizitie al acestuia.

Ce sunt societatile de leasing din Romania si cum sunt organizate?

Societatile de leasing sunt persoane juridice romane care sunt infiintate si functionează in conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile. Acestea au ca principal obiect de activitate efectuarea operatiunilor de leasing.

Este necesar ca astfel de societati de leasing să aiba un capital social minim care este subscris si varsat integral in numerar in momentul infiintarii iar plafonul acestuia este de 200.000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume.

In ceea ce priveste categoriile de contracte de leasing pe care societatile de leasing le pot incheia, acestea pot fi contracte ce au ca obiect:

a) constructiile existente care se afla in proprietatea locatorului/finantatorului ori care vor fi achizitionate de acestea si care sunt construite pe un teren proprietate a locatorului/finantatorului, care urmeaza sa fie achizitionat de locator/finantator ori asupra caruia acesta are un drept de superficie;

b) dobandirea dreptului de a edifica o constructie pe un teren aflat in proprietatea locatorului/finantatorului;

c) constructii existente care se afla in proprietatea locatorului/finantatorului si sunt construite pe terenul acestuia sau pe un teren aflat in proprietatea unui tert, teren asupra caruia locatorul/finantatorul are un drept de folosinta.

Operatiunile de leasing reprezinta operatiuni complexe a căror desfasurare necesita o informare temeinica in acest domeniu. Agentii nostri va stau la dispozitie in acest sens. Nu ezitati să contactati unul dintre agentii noștri pentru mai multe informatii privind operatiunile de leasing si contractul de leasing, precum si pentru consultanța de specialitate in ceea ce priveste infiintarea unei societari de leasing.