Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintarea unui club sportiv in Romania

Ce este un club sportiv si care este legea care guverneaza infiintarea acestora pe teritoriul Romaniei?

Cluburile sportive reprezinta structuri sportive care activeaza in temeiul Legii nr. 69/2000, si anume legea educatiei fizice si sportului.

Conform acestei legi, cluburile sportive sunt de mai multe feluri, si anume:

 • persoane fizice de drept privat fara scop lucrativ
 • persoane juridice de drept public
 • societati sportive pe actiuni.

Daca doriti sa infiintati rapid firma, puteti folosi platforma noastra online LaRegistru

Cluburile sportive pot fi constituite fie ca structuri monosportive, fie polisportive, avand un regim propriu de gestionare si de administrare a bugetului si a patrimoniului, buget care se aproba de catre adunarea generala.

Scopul infiintarii unui club sportiv il reprezinta desfasurarea activitatilor sportive in una sau mai multe ramuri sportive, respectiv selectionarea, initierea si pregatirea sportivilor in aceasta ramura, precum si participarea la competitii sportive interne si internationale ori alte activitati conexe.

Scopul infiintarii clubului sportiv nu poate fi constituit de activitati care apartin unor alte domenii de activitate, insa acestea pot infiinta sectii in functie de ramurile sportive.

Cluburile sportive pot infiinta societati comerciale?

Da. Cluburile sportive pot sa infiinteze societati ale caror dividende vor fi investite fie in desfasurarea activitatii societatilor respective, fie in realizarea scopului clubului sportiv care le-a infiintat.

Ca si activitati economice care pot fi intreprinse de catre cluburile sportive, acestea pot dispune de bunurile aflate in proprietatea acestora, pot sa incheie contracte de imprumut sau sa desfasoare alte activitati conexe daca acestea se afla in stransa legatura cu scopul persoanei juridice.

Ce elemente trebuie sa cuprinda actul constitutiv al unui club sportiv?

Actul constitutiv al unui club sportiv va trebui sa cuprinsa, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele elemente:

 • datele de identificare ale asociatilor;
 • denumirea asociatiei;
 • sediul social;
 • exprimarea vointei de asociere si a scopului clubului sportiv;
 • patrimoniul initial;
 • durata de functionare;
 • componenta organelor de conducere, de control si de administrare;
 • persoana care este imputernicita sa deruleze procedura de obtinere a personalitatii juridice;
 • semnaturile asociatilor.

Clubul sportiv va fi constituit din cel putin 3 persoane care vor forma adunarea generala.

Consiliul director detine atributia de a pune in executare hotararile adunarii generale, putand si format si din persoane din afara asociatiei.

In cazul in care numarul asociatilor este mai mare de 15, devine obligatorie numirea unui cenzor.

Este util de stiut faptul ca autentificarea actului constitutiv este conditionata de prezentarea dovezii eliberate de catre Ministerul Justitiei referitoare la disponibilitatea denumirii ori a refuzului eliberarii acesteia.

Ce sunt cluburile sportive persoane juridice de drept public?

Conform legii cadru in acest domeniu, cluburile sportive de drept public reprezinta persoane juridice care se infiinteaza ca institutii publice aflate in subordinea organelor administratiei de stat si care au ca obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

Aceste cluburi sportive, care pot fi aat monosportive, cat si polisportive, se organizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii care trebuie sa cuprinda anumite elemente, precum: denumirea, forma juridica, sediul, patrimoniul s.a.

Cum se infiinteaza cluburile sportive organizate ca societati pe actiuni?

Aceste cluburi sportive se infiinteaza in baza art. 31 si 31 din legea nr. 69/2000, precum si in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile.

Infiintarea acestui tip de club sportiv este conditionata de obtinerea unei licente din partea federatiei sportive nationale, aceste cluburi organizandu-se pentru o singura disciplina sportiva.

Daca doriti sa infiintati un club sportiv, specialistii nostri va vor oferi informatii complete si corecte, conforme cu legislatia in acest domeniu, astfel incat dumneavoastra sa obtineti rezultatele dorite. Nu ezitati sa ne contactati oricand aveti nevoie!

Infiintarea unei SRL are doua laturi: una juridica – cea in care are lor inmatricularea firmei si una contabila – cea in care societatea obtine un cod de identificare fiscala (CIF) si unul de TVA. Acesta din urma este optional intr-o prima faza. Nu ezitati sa luati legatura cu noi pentru ajutor in ambele situatii.