Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Înființarea unei întreprinderi familiale în România

Ce este o întreprindere familială și care este legislația care reglementează funcționarea sa?

Legea care guvernează funcționarea întreprinderilor familiale este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Art. 2 lit. h) al legii sus-menționate definește noțiunea de „întreprindere familială”, stabilind faptul că aceasta reprezintă o formă de întreprindere economică fără personalitate juridică, întreprindere ce este organizată de către o persoană fizică întreprinzător alături de familia sa.

Lit. d) al aceluiași articol clarifică, de asemenea, sfera noțiunii de „familie”, limitând-o la soții și copiii acestora care, la data la care se autorizase întreprinderea familială, împliniseră vârsta de 16 ani, precum și la rudele și afinii până la gradul al patrulea inclusiv.

Întreprinderea familială poate fi constituită, prin intermediul unui acord de constituire încheiat în formă scrisă, de către doi sau mai mulți membri, condiția fiind ca membrii să facă parte din aceeași familie. Mai mult, trebuie menționat faptul că membrii unei întreprinderi familiale pot fi, în același timp, PFA ori titulari ai unei alte întreprinderi, însă nu vor putea angaja persoane terțe cu contract de muncă în cadrul întreprinderii familiale din care fac parte.

Este util de știut că, deși întreprinderea familială poate stabili un patrimoniu de afectațiune ( bunurile, pasivul și activul membrilor întreprinderii, afectate în scopul de a desfășura activități economice, și care este distinctă de patrimoniul membrilor întreprinderii familiale ), aceasta nu deține un patrimoniu propriu și, așa cum este definită chiar de O.U.G. nr. 44/2008, nu are personalitate juridică și nici nu o va dobândi după înregistrarea în registrul comerțului.

Există anumite condiții speciale care trebuie respectate la înființarea unei întreprinderi familiale în România?

Legea cadrul în acest domeniu, și anume O.U.G. nr. 44/2008, prevede că este necesar ca o întreprindere familială să dețină un sediu profesional pe teritoriul României, ca o astfel de întreprindere să fie înregistrată și autorizată în condițiile legii, precum și să obțină orice autorizații, licențe ori avize care sunt prevăzute de legile speciale pentru desfășurarea anumitor activități economice.

Sediul profesional va fi declarat prin cererea de înregistrare și autorizare depusă la registrul comerțului, fiind necesar ca unul dintre membrii întreprinderii familiale să dețină un drept de folosința asupra spațiului astfel declarat.

Care sunt documentele necesare înființării și înregistrării în registrul comerțului român a unei întreprinderi familiale și cum se realizează acest proces în România?

Reprezentantul întreprinderii familiale este cel obligat să depună cererea de înregistrare și de autorizare a întreprinderii la registrul comerțului înainte de începerea desfășurării oricăror activități economice. În ipoteza în care reprezentantul nu își îndeplinește această obligație în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire, oricare membru al întreprinderii familiale poate demara procedura de înregistrare și de autorizare și să depună cererea și documentele aferente la registrul comerțului. În oricare caz, această cerere nu trebuie să fie depusă mai târziu de 15 zile de la data la care s-a încheiat acordul de constituire a întreprinderii familiale.

Există anumite operațiuni prealabile care trebuie realizate înainte de înregistrarea propriu-zisă, și acestea sunt următoarele:

  • depunerea unei cereri pentru verificarea disponibilității şi/sau rezervării firmei, alături de trei denumiri în ordinea de preferință;

Trebuie să știți faptul că întreprinderea familială nu poate avea orice denumire. În schimb, denumirea va fi constituită din numele de familie sau numele reprezentantului, alăturat sintagmei „întreprindere familială”.

  • dovada plății taxei de registru;

După efectuarea acestor operațiuni prealabile, documentele de care aveți nevoie pentru înregistrarea întreprinderii familiale la registrul român al comerțului sunt:

  • cerere de înregistrare;
  • cărțile de identitate sau pașaportul membrilor întreprinderii;
  • specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii, în original;
  • anexă privind înregistrarea fiscală;
  • declaraţie-tip pe propria răspundere a reprezentantului prin care să se declare faptul că nu se desfăşoară nicio activitate la sediul profesional, la cele secundare ori în afara acestora, sau care să constate respectarea condiţiilor legale de funcţionare care sunt stabilite de legislaţia din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, a protecţiei mediului şi a protecţiei muncii;
  • acordul de constituire, în original;
  • documente care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional sau a punctelor de lucru;
  • procură specială pentru reprezentantul întreprinderii – acesta este stabilit prin acordul de constituire de către membrii întreprinderii familiale.

Intreprinderile familiale se pot inregistra in scopuri de TVA.

Procesul de înființare a unei întreprinderi familiale în România, precum și înregistrarea și autorizarea acestuia la Oficiul Național al Registrului Comerțului, reprezintă procese complexe în cadrul cărora echipa de agenti specializați în domeniul dreptului comercial din cadrul firmei noastre vă pot veni în ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru asistență profesională în acest domeniu. In cazul in care aveti nevoie de alte servicii, cum ar fi asistenta pentru infiintarea unei filiale sau a unei sucursale, echipa noastra va poate ajuta. 

Daca doriti sa demarati o afacere in Romania, contactati-ne! Va putem ajuta cu infiintarea unui SRL. Alegand acest tip de societate, puteti dezvolta mai multe tipuri de activitati, cele de IT fiind printre cele mai de succes in ziua de azi. De asemenea, va putem ajuta si daca aveti alte activitati pe care doriti sa le realizati.