Înființarea unei întreprinderi familiale în România

Ce este o întreprindere familială și care este legislația care reglementează funcționarea sa? Legea care guvernează funcționarea întreprinderilor familiale este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. Art. 2 lit. h) al legii sus-menționate definește noțiunea…
Citeste mai mu