Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintare reprezentanta companie straina

Reprezentanta, ca structura externa a unei societati comerciale, este o entitate lipsita de personalitate juridica, acest statut apartinand companiei mandatante sau comitente.

Reprezentanta, asa cum sugereaza si denumirea, poate doar sa reprezinte interesele societatii-mama, deosebindu-se de filiale si sucursale prin faptul ca nu poate fi, in nicio circumstanta, prestatoare de servicii, producatoare sau executanta de lucrari.

Astfel, reprezentanta indeplineste functia de intermediar intre compania care a infiintat-o si partenerii contractuali ai acesteia, avand functii de mandatar sau de comisionar.

In calitate de mandatar, o reprezentanta poate incheia acte juridice cu parti terte din tara de origine a companiei-mama, in numele acesteia.

In calitate de comisionar, reprezentanta va actiona fata de terti in nume prorpiu, dar sub egida firmei comitente.

Asadar, reprezentanta nu poate desfasura activitati lucrative, nu poate avea venituri proprii, ci doar cheltuieli, fiind sustinuta de compania-mama care a infiintat-o si pe care o reprezinta. Pentru ca o reprezentanta sa fie activa pe piata, este necesara achitarea unei taxe anuale de fuctionare a reprezentantei, conform prevederilor in vigoare.

Procedura de inregistrare pentru o reprezentanta unei societati comerciale straine in Romania se efectueaza exclusiv prin Ministerul Economiei si Comertului – Directia Generala Politici Comerciale (DGFP). Conform legii, o companie straina poate avea reprezentante in Romania pe baza unei autorizatii eliberate strict in acest scop.

Nota!: Societatile comerciale straine pot fi reprezentate in Romania, in baza unui contract, si de birouri romanesti, inclusiv cele infiintate din initiativa proprie.

Mai jos puteti gasi etapele ce trebuie urmate inainte de depunerea dosarului de inregistrare a unei reprezentante:

 • achitarea taxei de reprezentanta pentru autorizatia de functionare pe un an de zile, in contul trezoreriei din sectorul/judetul unde va avea sediul reprezentanta;
 • adresa oficiala catre DGFP, prin care se solicita confirmarea incasarii sumei achitate;

Nota! : Adresa si copia dupa OP se vor depune la registratura;

DGFP emite o adresa catre trezoreria de sector/judet, precum si un certificat de plata care atesta achitarea taxei de functionare.

Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare a reprezentantei unei companii 

 • cererea de inregistrare;
 • declaratiile pe propria raspundere ale asociatilor/administratorilor, din care sa rezulte ca sunt indeplinite toate conditiile de functionare, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • actul constitutiv si statutul companiei straine, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestora sau actul constitutiv actualizat (in original sau copie certificata, insotite de traducerea legalizata);
 • actele de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte compania-mama in acest proces de infiintare a noii entitati, precum si entitatea in sine;
 • dovezile privind sediul social al reprezentantei;
 • in cazul companiilor din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale societatii comerciale din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului respectiv;
 • in cazul companiilor din state non-UE, sunt necesare documente care sa ateste sediul social companiei din strainatate, obiectul de activitate si statutul acesteia, precum si  suma capitalului subscris al acesteia, cel putin anual;
 • certificatul de la registrul in care este inmatriculat profesionistul din strainatate, care sa ateste existenta societatii, in traducere certificata;
 • dovezile privind plata taxelor;
 • specimenele de semnatura ale imputernicitilor reprezentantei.

Nota!: Daca reprezentanta se infiinteaza in acelasi judet/sector in care isi are sediul compania care a hotarat infiintarea, aceasta va fi inregistrata in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare independenta.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si reprezentare pentru intreg parcursul de infiintare si autorizare a reprezentantei unei companii straine. Nu ezitati sa ne contactati!

Va putem ajuta sa inmatriculati si societati mici. Infiintarea unui PFA presupune ca si in cazul SRL-ului inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Persoanele care doresc sa devina persoane fizice autorizate trebuie sa aiba o calificare profesionala sau o diploma in domeniul in care doresc sa activeze si sa depuna o serie de documente justificative la Registru.