Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintare SCA

Societate in Comandita pe Actiuni – SCA – este forma de societate comerciala constituita prin asocierea mai multor persoane, care participa la formarea capitalului social prin anumite contributii reprezentate prin actiuni, in vederea desfasurarii unei activitati comerciale, pentru realizarea unor beneficii si impartirea lor si care raspund pentru obligatiile sociale nelimitat si solidar, in cazul asociatilor comanditati, si numai in limita aportului lor, in cazul asociatilor comanditari.

Capitalul social al Societatii in Comandita pe Actiuni are un plafon minim, impus de lege: echivalentul in Ron a 25.000 Euro.

Procesul de infiintare SCA este posibil prin:

 • aporturile a cel putin doi actionari pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in vederea impartirii profitului si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor;
 • subscriptie publica care presupune o oferta de subscriere adresata oricarei persoane care dispune de bani si doreste sa ii investeasca prin cumpararea de actiuni.
 • Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrarea acestui tip societate sunt:
 • copie C.I./pasaport ale actionarilor;
 • dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.);

Nota!: In cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru stabilirea sediului social,compania noastra va pune la dispozitie sediul social.

 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnatura.

Procesul de infiintare SCA va fi indeaproape supravegheate de catre echipa noastra. De redactarea tuturor documentelor si de obtinerea actelor necesare intocmirii dosarului pentru inregistrarea societatii dumneavoastra la Registrul Comertului, inclusiv de rezervarea de denumire, ne vom ocupa noi.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale pe actiuni va cuprinde urmatoarele documente:

 • cererea de inregistrare;
 • dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei;
 • actul constitutiv – original;
 • dovada privind sediul social/secundar;
 • daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007;
 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social;
 • actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire;
 • declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;
 • daca este cazul:

*actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificata) si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

*hotararea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societatii (original sau copie certificata)si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

*mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (original sau copie certificata) si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

*avizele prealabile prevazute de legile speciale

 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

In baza imputernicirii avocatiale vom depune dosarul la Registrul Comertului, va vom reprezenta in fata judecatorului delegat si va vom inmana certificatul de inregistrare a societatii comerciale in maxim 4 zile de data depunerii cererii de inregistrare a societatii comerciale. Daca aveti nevoie de ajutor in alte cazuri, cum ar fi infiintarea unui PFA  sau a unui SA, specialistii nostri in infiintarea de companii va pot ajuta.

Pentru cei care doresc sa faca afaceri in Romania, dar nu doresc sa creeze o societate cu raspundere limitata, cea mai comuna metoda este infiintarea unui PFA. Este mult mai usor de creat si regimul fiscal este mai relaxat decat in cazul unui sistem de impozitare pe profit. Va puteti baza pe specialistii nostri pentru ajutor la inregistrarea ca persoana fizica autorizata.