Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Cum sa obtii formularul A1

DESPRE FORMULARUL A1

Acest certificat este, de fapt, fostul formular E101 sau E103 care confirma achitarea contributiilor sociale intr-o alta tara membra a Uniunii Europene, necesar persoanelor detasate in alte tari sau care lucreaza in mai multe tari in acelasi timp.

CAND ESTE NECESAR FORMULARUL A1

Formularul A1 este un document portabil care se elibereaza in aplicarea prevederilor legale ale Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si cele ale Regulamentului nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 16 septembrie 2009, regulamente aplicabile in relatia dintre Spatiul Economic European si oricare stat membru al Uniunii Europene.

Conform Regulamentului nr. 883/2004, mai exact al art. 11 alin. (3) lit. a) si sub rezerva articolelor 12-16, orice persoana care desfasoara activitate independenta sau salariara intr-un stat memrbu UE trebuie sa se supuna legislatiei respectivului stat membru.

Rezulta, astfel, ca salariatii datoreaza contributii sociale in statul in care desfasoara activitatea, exceptand situatiile stabilite la art. 12-16 din regulament.

Aceste exceptii sunt: – Detasarea (pentru activitatile dependente)

 • Pluri-activitatea (atunci cand lucratorul in cauza desfasoara simultan si in mod obisnuit
 • Activitate independenta si/sau salariala in doua sau mai multe state membre)

In concluzie, certificatul A1 este necesar pentru aplicarea uneia dintre cele doua exceptii.

INSTANTA COMPETENTA PENTRU ELIBERAREA FORMULARULUI A1

In Romania, certificatul portabil A1 se elibereaza de catre Casa Nationala de Pensii Publice.

DOCUMENTE NECESARE

In vederea obtinerii formularului A1, Casa Nationala de Pensii Publice prevede intocmirea unui dosar destul de complex, care in general nu este depus in totalitate de catre solicitanti, ingreunand astfel procesul de obtinere. 

Se intampla frecvent ca angajatul sa fi fost detasat inainte de obtinerea certificatului.

De obicei, este recomandata angajarea unui avocat de competenta pentru a pregati acest dosar si a obtine certificatul in timp util.

Societatile care isi detaseaza angajatii in alte tari din Uniunea Europeana, trebuie sa prezinte:

 • Cerere pentru obtinerea formularului A1 – se poate lua direct de la Casa Nationala de Pensii Publice
 • Copie dupa certificatul de inregistrare al firmei – dar se va prezenta si originalul
 • Certificat de atestare fiscal – pentru a demonstra ca societatea nu are datorii la stat, este valabil doar in luna in care s-a emis
 • Declaratie pe propria raspundere cu numarul current de angajati – semnata si stampilata de catre persoana competenta a societatii
 • Certificate constatator – emis de Registrul Comertului competent, daca este posibil emis chiar in ziua depunerii dosarului
 • Situatiile financiare ale societatii – copie certificate (semnate si stampilate pe fiecare pagina)
 • Ultimele doua balante lunare
 • Declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind cifra de afaceri pe ultimul an
 • Contractele de prestari servicii la care este parte societatea, implementate pe teritoriul Romaniei (anterior si in timpul perioadei de detasare)
 • Acordul de detasare intre societate, angajat detasat si entitatea din celalalt stat membru – in 3 exemplare semnate pe toate partile (prezentat in original)
 • Ultima declaratie 112 si anexele 1.1 si 1.2 – copii certificate cu orginalul
 • Carte de identitate a detasatului – copie
 • Contractul individual de munca – copie certificata
 • Acte aditionale la contractual de munca – copii certificate
 • Adeverinta privind stagiul de cotizare pe ultimele 12 luni, emisa de Casa de pensii de judet – in original
 • Declaratie pe propria raspundere a angajatorului care atesta detinerea salariatului a unui alt formular A1 sau nu.

Va putem ajuta sa inmatriculati o firma in Romania. Va stam la dispozitie si cu servicii de consiliere dupa infiintarea unui SRL. Acestea preuspun inregistrarea in scopuri fiscale si de TVA, precum si de obtinere de diverse autorizatii de functionare. Vas tam la dispozitie si cu suport pentru inregistrarea in sistemul EORI, daca aveti in portofoliu actitivati de import-export la nivelul Uniunii Europene.