Site-ul nostru web folosește  cookie-uri în scopuri statistice

Articole

Infiintare filiala

Infiintare filiala

Filiala este o societatea comerciala cu personalitate juridica, constituita de societatea primara care detine majoritatea capitalului sau.

Legatura dintre societate primara si filiala se face pe calea capitalului social, societatea primara fiind detinatoarea majoritatii titlurilor de participare emise de filiala. Fiind persoana juridica distincta, filiala se supune regulilor privind constituirea, functionarea, dizolvarea si lichidarea ca orice societate comerciala.

Filiala participa la raporturile juridice in nume propriu, prin actele juridice ale reprezentantilor sai, dobandeste drepturi si isi asuma obligatii, cu angajarea unei raspunderi proprii.

Nota!: Fiind o societatea comerciala cu personalitate juridica, se constituie in conditiile stabilite de lege pentru constituirea societatilor comerciale. 

Daca doriti sa infiintati o filiala in Romania, expertii nostri in infiintarea de firme in Romania va pot ajuta.


Infiintarea unei filiale pentru o companie cu sediul in Romania in 2024

Mai jos puteti gasi lista documentelor pe care trebuie sa le puneti la dispozitia echipei noastre pentru definitivarea procesului de infiintare a unei filiale/sucursale pentru o societate comerciala cu sediul in Romania in anul 2024:

 • copie Carte de Identitate/Pasaport al asociatilor;
 • copie dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat);
 • acordul Asociatiei de proprietari;
 • acordul vecinilor;
 • specimen de semnatura.

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea filialei va cuprinde urmatoarele documente:

 • *cerere de inregistrare;
 • declaratiile pe proprie raspundere ale persoanelor imputernicite sa reprezinte filiala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;
 • dovada privind sediul filialei;
 • specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte filiala;
 • dovezile privind plata taxelor legale;
 • imputernicire avocatiala.

* Cererea de inregistrare va cuprinde:

 • denumirea filialei;
 • dovada privind sediul filialei (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat etc.);
 • obiectul de activitate al filialei;
 • hotararea adunarii generale, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata filiala;
 • datele persoanei care a fost imputernicita in calitate de reprezentant al societatii, care se va ocupa nemijlocit de activitatea filialei, mentionand daca puterile conferite vor fi exercitate impreuna sau separat;
 • informatii privind registrul comertului in care este inregistrat comerciantul si numarul de inmatriculare.

Echipa noastra va poate asista sau reprezenta, dupa caz, pe intreg parcursul procesului de autorizare si infiintare filiala/sucursala in 2024. 

Infiintarea unei filiale pentru o companie straina
 

Dosarul ce urmeaza a fi depus la Registrul Comertului pentru inregistrarea filialei infiintate in Romania de o firma cu sediul in strainatate va cuprinde urmatoarele documente:  

 • cerere de inregistrare;
 • declaratiile pe propria raspundere ale asociatilor sau administratorilor din care să rezulte sunt indeplinite toate conditiile de functionare, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • hotararea adunarilor generale ale fiecareia dintre societatile implicate prin care se aproba participarea  la infiintarea filialei;
 • actul constitutiv al filialei;
 • hotararea organului statutar competent privind infiintarea sucursalei prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte filiala;
 • actul constitutiv, precum si statutul comerciantului din strainatate – daca sunt continute in documente separate, se vor prezenta impreuna cu toate modificarile sau cu actul constitutiv actualizat, in original sau traducere certificata;

Nota!: In cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, sunt necesare si documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, in cazul in care aceste informatii nu sunt incluse în documentele mai sus mentionate.

 • dovezile privind depunerea aporturilor si/sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate in natură, precum si dovada evaluarii bunurilor aportate in natura sau raportul de expertiza;
 • in vederea definitivarii procesului de infiintare a filialei unei companii straine, in cazul in care compania-mama provine dintr-un stat non-UE, sunt necesare documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;
 • certificatul de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii, in traducere certificata;
 • daca este cazul, dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau emblemei;
 • specimenele de semnatura ale imputernicitilor filialei;
 • copie a actelor de identitate ale fondatorilor / administratorilor/ directorilor / membrilor consiliului de supraveghere/ membrilor directoratului / cenzorilor;
 • dovezile privind sediul social/secundar filialei;
 • dovezile privind plata taxelor;
 • imputernicire avocatiala.

Daca aveti intrebari legate de formarea unei filiale in Romania in 2024, specialistii nostri va vor raspunde cu promptitudine.

De ce sa infiintati o filiala in 2024

Filiala este o entitate de sine statatoare care se poate adapta la cerintele pietei in care opereaza. La nivelul, anului 2024, infiintarea unei sucursale in Romania reprezinta una dintre cele mai bune optiuni pentru firmele straine, dar si romanesti. Acestea pot fi utilizate pentru a desfasura operatiuni conexe cu cele pe care le are compania-mama.

Daca doriti sa infiintati o sucursala in 2024, agentii nostri va pot ajuta cu toate formalitatile.

Predictii economice pentru Romania

In 2024, se anticipeaza o crestere reala a PIB-ului de 3,1%, iar in 2025 de 3,4%, ajutata de cresterea venitului real disponibil, de un efect de scadere a cresterilor anterioare ale ratei dobanzii si de investitii si consum public marit. Pe parcursul perioadei de prognoza, investitiile vor continua sa fie principalul motor al cresterii PIB-ului, chiar daca se anticipeaza un consum privat accelerat. Datorita deficitului guvernamental semnificativ si a fluxurilor financiare externe puternice, deficitul de cont curent este asteptat sa ramana mai mare de 7% din PIB in 2024 si 2025.

Echipa noastra va sta la dispozitie pentru consiliere, asistenta si reprezentare pesntru intreg parcursul de infiintare si autorizare a unei filiale pentru o companie straina sau pentru o companie locala. Nu ezitati sa ne contactati pentru orice alt detalii!